meditest

מדיטסט meditest

נוסף על ידי shvoong

0 סקירות

רשום ב מרכזי רפואת ספורט

עקוב:

צור קשר עם רישום הבעלים

צור קשר עם ה רישום בעלים

לשאול על זה רישום, מלא את הטופס הבא על מנת לשלוח הודעה לרישום בעלים.


בדיקות רפואיות על פי חוק הספורט

חוק הספורט נכנס לתוקפו בחודש נובמבר 1997, במסגרת החוק חייבות האגודות, אירגונים, עמותות, מעדונים וקבוצות בליגה במקומות עבודה לבצע בדיקות רפואיות על פי מפרט.

מרכז רפואי "מדיטסט" מוכר ע"י משרד הבריאות כ- "תחנה מורשת לרפואת ספורט"' כפי מוגדר ב"חוק הספורט" (בין המכונים הראשונים שקיבלו הכרה ממשרד הבריאות).

הספורטאים נבדקים ע"י רופאים מוסמכים ע"י משרד הבריאות כ- "רפואים מורשים" לצורך בדיקות ספורטאים, רופאים בעלי ותק רב ברפואה בכלל ובתחום רפואת ספורט בפרט.

במשך השנים נבדקו ב "מדיטסט" עשרות אלפי ספורטאים מכל ענפי הספורט וממגוון רחב ביותר של אגודות ומוסדות העוסקות בספורט.

המכון מצויד בכל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות כולל ציוד רפואי תיקני למקרה של סיבוכים רפואיים, והבדיקות מבוצעות אך ורק על ידי
טכנאים מיומנים ומוסמכים במיוחד להפעלת מכשור הרפואי המיעוד לבדיקות ספורטאים.

    • בדיקות "טרום עונה" לספורטאים בכל ענפי הספורט.
    • בדיקות רפואיות לפני פעילות בחדר כושר.
    • יעוץ רופא ספורט מוסמך ע"י משרד הבריאות.

הוסף סקירה

Please login or register to add your review.

מעבר לסרגל הכלים